Disclaimer

 

Alle informatie,foto's en andere zaken op deze website mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Als u informatie ,foto's en/of andere zaken van deze website wilt gebruiken voor uw website of ander soort

medium, dan dient u hiervoor toestemming te hebben van ondergetekende.

Bronvermelding

Als er informatie uit boeken, tijdschriften of dergelijke gebruikt is in deze website, wordt de bron vermeld .

Valt deze informatie en/of afbeelding(en) onder uw copyright en u bent niet tevreden over de bronvermelding.

Laat het mij weten en ik zal e.e.a aanpassen en/of verwijderen.

Onbekende bronnen

Sommige teksten en of foto's zijn van onbekende bronnen ( dit wordt alszodanig niet vermeldt) Vindt je iets

op deze site, dat aantoonbaar onder jouw copyright valt, laat het mij weten en ik zal de wenselijke

bron vermelden.

Voor het vragen van toestemming of voor andere vragen stuur een mail naar : vinkenbroek4@chello.nl

WAARSCHUWING

Het betreden van bunkers/bunkerruines kan zeer gevaarlijk zijn, losliggende betonbrokken, gaten in vloeren,

stekeinden uit de plafonds.

Het betreden is derhalve geheel voor eigen rekening en risico ondergetekende is in geen enkele vorm aansprakelijk

ingeval van ongelukken en of letsel.

 

C.H. Leijsssen

Bunkervos